(BĐT) - Công ty TNHH DV BĐG tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản do Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất huyện Cái Bè ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Cái Bè, Tiền Giang

 1. Đất ở (Đất ONT) tại Chợ Hòa Khánh, ấp khu phố, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang:

+ Thửa số 3843. Diện tích: 116,2m2 - Giá khởi điểm: 834.432.200đồng.

+ Thửa số 3844. Diện tích: 113,7m2 - Giá khởi điểm: 816.479.700đồng.

+ Thửa số 3845. Diện tích: 111,2m2 - Giá khởi điểm: 798.527.200đồng.

+ Thửa số 3846. Diện tích: 108,7m2 - Giá khởi điểm: 780.574.700đồng.

+ Thửa số 3847. Diện tích: 144,5m2 - Giá khởi điểm: 1.037.654.500đồng. 

2. Đất ở (Đất ONT) tại Khu dân cư xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang:

a/ 14 nền lô B:

+ Nền 02 đến 08. Diện tích: 120m2/nền - Giá khởi điểm: 279.120.000đồng/nền.

+ Nền 12 đến 18. Diện tích: 120m2/nền - Giá khởi điểm: 279.120.000đồng/nền.

b/ 03 nền Lô D1:

+ Nền 02. Diện tích: 114m2 - Giá khởi điểm: 293.436.000đồng.

+ Nền 04. Diện tích: 114m2 - Giá khởi điểm: 293.436.000đồng.

+ Nền 05. Diện tích: 114m2 - Giá khởi điểm: 293.436.000đồng.

c/ 04 nền Lô D2:

+ Nền 20.Diện tích: 120m2/nền - Giá khởi điểm: 170.400.000đồng/nền.

+ Nền 27, nền 28.Diện tích: 120m2/nền - Giá khởi điểm: 170.400.000đồng/nền.

+ Nền 31.Diện tích: 120m2/nền - Giá khởi điểm: 170.400.000đồng/nền.

d/ 14 nền Lô D3:

+ Nền 12. Diện tích: 120m2 - Giá khởi điểm: 170.400.000đồng.

+ Nền 15 đến 17.Diện tích: 120m2/nền - Giá khởi điểm: 170.400.000đồng/nền.

+ Nền 22. Diện tích: 120m2 - Giá khởi điểm: 170.400.000đồng.

+ Nền 24 đến 32.Diện tích: 120m2/nền - Giá khởi điểm: 170.400.000đồng/nền.

đ/ 07 nền Lô C3:

+ Nền 21. Diện tích: 120m2 - Giá khởi điểm: 170.400.000đồng.

+ Nền 23, nền 24.Diện tích: 120m2/nền- Giá khởi điểm: 170.400.000đồng/nền.

+ Nền 27. Diện tích: 120m2 - Giá khởi điểm: 170.400.000đồng.

+ Nền 30 đến 32.Diện tích: 120m2/nền - Giá khởi điểm: 170.400.000đồng/nền.

- Hạn chót đăng ký đấu giá: 15h ngày 18/04/2017

- Tổ chức đấu giá : 14h ngày 20/04/2017

Địa điểm và thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện Cái Bè, từ ngày thông báo bán đấu giá đến trước 15 giờ ngày 18/04/2017.

Địa điểm và thời gian xem tài sản bán đấu giá: Tại nơi tài sản tọa lạc kể từ ngày thông báo bán đấu giá đến trước 15 giờ ngày 18/04/2017.

Địa điểm và thời gian tham khảo hồ sơ tài sản bán đấu giá: Tại Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện Cái Bè hoặc Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ. Thời gian: Từ ngày thông báo bán đấu giá đến trước 15 giờ ngày 18/04/2017.

Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện Cái Bè.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ – Địa chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, P8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại liên hệ số: 073.3887579 – Di động: 0907.620.422 - 0918.442210. Website: www.hoangvuluat.com.vn hoặc Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện Cái Bè. Khu 2 Đốc Binh Kiều, Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè - ĐT: 073.3925977.