(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản như sau: 
Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận
Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận ảnh 2