Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 217m2 đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa đất số 350 tờ bản đồ số 04 tại thôn Cầu, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 341.403.335 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi mốt triệu, bốn trăm linh ba nghìn, ba trăm ba mươi lăm đồng).

Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 17/03/2017.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 10/04/2017.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 27/03/2017.

6. Tổ chức bán đấu giá: Ngày 12/04/2017.  

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.