(BĐT) - Doanh nghiệp tư nhân Thái Anh thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty Cổ phần Thương Mại Kiên Giang ủy quyền như sau:

1. Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất và máy móc thiết bị phục vụ chế biến gạo xuất khẩu tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (Kho Kênh 9).

- Quyền sử dụng đất: thuộc thửa đất số 90, tờ bản đồ số 3:

+ Diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh 22.318,2m2 (trong đó có 1.348m2 thuộc hành lang an toàn giao thông). Thời hạn sử dụng: lâu dài đối với diện tích 1.600m2; 50 năm đến tháng 5 năm 2059 đối với diện tích 19.370,2m2. Nguốn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích đất trồng lúa: 13.068,6m2. Thời hạn sử dụng: Tháng 8 năm 2028. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

* Ghi chú: Đất sản xuất kinh doanh và đất lúa Công ty đang thực hiện thủ tục pháp lý chuyển đổi thành đất thuê trả tiền 01 (một) lần.

- Công trình xây dựng trên đất (Theo hiện trạng): Nhà xưởng số 1 (diện tích 11.063,39m2), Nhà xưởng số 2 (diện tích 3.348m2), Nhà văn phòng (diện tích 242,82m2), Nhà sấy lúa (diện tích 785,4m2), Nhà xưởng (nhà máy xay xát, diện tích 1.365,04m2), Nhà xưởng (nhà máy sấy cám, diện tích 742,3m2), Bờ kè (diện tích 1.045m2), Lò sấy lúa.

- Máy móc thiết bị chế biến gạo bán theo hiện trạng có danh mục đính kèm.

- Giá khởi điểm: 64.000.000.000 đồng (Sáu mươi bốn tỷ đồng), giá bán đã bao gồm thuế VAT.

2. Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất tại ấp Đông Thành, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (Kho Kênh 7).

- Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số 329, tờ bản đồ số 1-2: diện tích 2.732,4m2.

+ Diện tích đất ở tại nông thôn: 98,1m2. Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (Đất nằm trong hành lang an toàn giao thông).

+ Diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh: 1.698,5m2. Thời hạn sử dụng đất: 483,9m2: lâu dài; 400m2 đến 9/2045; 814,6m2đến 15/5/2062. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn giảm tiền sử dụng đất.

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm: 935,7m2. Thời hạn sử dụng: 312,8m2 đến 10/2043; 622,9m2: đến 9/2045. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (Đất nằm trong hành lang an toàn giao thông).

- Thửa đất số 477, tờ bản đồ số 1: diện tích 555,2m2.

+ Mục đích sử dụng đất: đất cơ sở sản xuất, kinh doanh.

+ Thời hạn sử dụng: đến ngày 15/5/2062.

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn giảm tiền sử dụng đất.

* Ghi chú: Đất sản xuất kinh doanh và đất trồng cây lâu năm Công ty đang thực hiện thủ tục pháp lý chuyển đổi thành đất thuê trả tiền 01 (một) lần.

- Công trình xây dựng trên đất (Theo hiện trạng): Nhà văn phòng (diện tích 149,28m2), Nhà tập thể kỹ thuật (diện tích 32,25m2), Nhà kho kênh 7 (Diện tích 2.373,09m2).

- Giá khởi điểm: 8.645.000.000 đồng (Tám tỷ sáu trăm bốn mươi lăm triệu đồng) Giá bán đã bao gồm thuế VAT.

3. Tiền đặt trước: 5% giá khởi điểm.

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của DNTN Thái Anh, số tài khoản: 009-1-00-057975-0, tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – Chi nhánh Kiên Giang.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

(Theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài Chính Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản).

5. Thời gian tham khảo, xem tài sản và bán hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 10 giờ, ngày 14/05/2018 (giờ hành chính) tại: Điểm đấu giá – DNTN Thái Anh Số 12 Trần Văn Kỷ, P.Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang.

6. Thời gian hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 10/05/2018 đến 10 giờ, ngày 14/05/2018 (giờ hành chính) tại: Điểm đấu giá – DNTN Thái Anh Số 12 Trần Văn Kỷ, P.Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 17/05/2018 tại Điểm đấu giá – DNTN Thái Anh Số 12 Trần Văn Kỷ, P.Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký‎ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính, có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Điểm đấu giá - DNTN Thái Anh Số 12 Trần Văn Kỷ, P.Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang, Điện thoại: 02976.573873 – 0918.799479.