(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất, các loại MMTB dùng gia công kính cường lực và TSKGLVĐ tại huyện Ninh Phước, Ninh Thuận ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất, các loại MMTB dùng gia công kính cường lực và TSKGLVĐ tại huyện Ninh Phước, Ninh Thuận ảnh 2
Đấu giá quyền sử dụng đất, các loại MMTB dùng gia công kính cường lực và TSKGLVĐ tại huyện Ninh Phước, Ninh Thuận ảnh 3
Đấu giá quyền sử dụng đất, các loại MMTB dùng gia công kính cường lực và TSKGLVĐ tại huyện Ninh Phước, Ninh Thuận ảnh 4