Đấu giá nhà, đất tại Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi đang thông báo bán đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất tại địa chỉ số 51 đường Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản bán đấu giá hiện do UBND tỉnh Quảng Ngãi làm chủ tài sản; diện tích đất là 196,5 m2.

Tài sản trên đất gắn liền với khu đất đấu giá là nhà ở 2 tầng, diện tích xây dựng nhà là 206,9 m2 (trong đó, 10,4 m2 thuộc diện tích hành lang an toàn giao thông); diện tích sàn sử dụng là 373,9 m2 (trong đó, 28,3 m2 thuộc diện tích hành lang an toàn giao thông). Đối với phần diện tích nhà nằm trong quy hoạch đường giao thông, không đưa vào xác định giá khởi điểm tài sản để bán đấu giá và người trúng đấu giá tài sản không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với phần diện tích này (có bản vẽ hiện trạng công trình do Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Ngãi lập tháng 6/2022).

Nhà nước bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài thông qua đấu giá công khai, rộng rãi theo Điều 11 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017; Khoản 11 Điều 1 Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Điều 24 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Giá khởi điểm đấu giá là 13,165 tỷ đồng. Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ; phí, lệ phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí khác.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 2,6 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày niêm yết tới ngày 14/2/2023. Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

Cuộc đấu giá được tổ chức trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 17/2/2023.

Chuyên đề