(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ ủy quyền  như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Tài sản đấu giá: Lô xe ô tô thanh lý Lô số 05 gồm 03 xe:

- Xe ô tô Toyota; BKS: 19C-1666; Năm SX: 1993

- Xe ô tô Toyota; BKS: 19B-0212; Năm SX: 1997

- Xe ô tô Nissan VIP; BKS: 19C-1629; Năm 1993

2. Giá khởi điểm: 299.500.000 đồng

3. Tiền đặt trước: 58.000.000 đồng

- Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 08/08/2017 đến 16h00 ngày 23/08/2017 tại Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 17/08/2017 đến 16h00 ngày 18/08/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.

6. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/08/2017 đến 16h00 ngày 23/08/2017 chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ số: 2700 20100 6642 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 22/08/2017 đến 17h00 ngày 23/08/2017 nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nộp phiếu trả giá trực tiếp tại Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ.

* Điều kiện tham gia đấu giá: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản năm 2016.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 15h00 ngày 25/08/2017 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ.

9. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ; ĐT: 0912812436 – 0868162555

- Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ.