(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Khánh Hòa thông báo bán đấu giá tài sản do Công an thành phố Cam Ranh ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Khánh Hòa.

Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người có tài sản đấu giá: Công an thành phố Cam Ranh

Địa chỉ: Số 04 Phạm Hùng, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

Tài sản đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước.

3.1. Tài sản đấu giá: 184 xe mô tô 2 bánh, 01 xe ô tô, 12 xe 3 bánh đã qua sử dụng.

Đặc điểm của tài sản: (Bản kê chi tiết tài sản đấu giá kèm theo). Cụ Thể như sau:

* Lô xe mô tô 2 bánh:

- Trường hợp 1: Xe mô tô 2 bánh có đầy đủ các thông tin về thông số kỹ thuật gồm: nhãn hiệu, loại xe, số máy, số khung, số loại đủ điều kiện đăng ký xe: 80 xe.

- Trường hợp 2: Xe mô tô 2 bánh không có đầy đủ các thông tin về thông số kỹ thuật (ví dụ như thiếu nhãn hiệu hoặc thiếu số loại, thiếu số máy và số khung) có khả năng không đủ điều kiện đăng ký xe: 104 xe.

* Xe ô tô: Xe ô tô con loại 04 chỗ, màu vàng. Không còn giá trị sử dụng.

* Lô xe ba bánh: Bán phế liệu.

3.2. Giá khởi điểm: 240.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi triệu, sáu trăm ngàn đồng). Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người mua được tài sản bán đấu giá phải tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và phải chịu chi phí vận chuyển, các chi phí liên quan và chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 24/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (trong giờ hành chính), tại Công an thành phố Cam Ranh.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 29/5/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng / 1 hồ sơ;

- Tiền đặt trước: 45.000.000 đồng / 1 hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn mà Trung tâm đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

7.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 21/5/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 29/5/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm DV Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 29/5/2018, 30/5/2018 và 31/5/2018. Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Trung tâm, hạn chót đến ngày 31/5/2018.

7.4. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

- Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

- Số tài khoản: 4700211.000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

7.5. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có :

+  Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ CMND hợp lệ hoặc Hộ chiếu của người đăng ký (đối với cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức) (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Trường hợp đăng ký thay phải có Giấy ủy quyền đăng ký tham gia đấu giá, có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (nếu có).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 01/6/2018 tại Trung tâm DV Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa Hòa (Số 77 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Những thông tin cần thiết khác:

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Số tiền trúng đấu giá còn lại phải được thanh toán trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà – 77 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại (0258) 3829213 – 3827698.