Đấu giá khu đất thuộc Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô tại Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất Khu đất HH1 thuộc Dự án Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô (Hợp phần 1 - khai thác quỹ đất), phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ. Giá khởi điểm được đưa ra là hơn 66,2 tỷ đồng.

Theo thông báo đấu giá, quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất Khu đất HH1 có vị trí tiếp giáp đường dân sinh, đường số 1B và đường số 1, thuộc Dự án Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô (Hợp phần 1 - khai thác quỹ đất). Khu đất được Sở Tài nguyên và môi trường TP. Cần Thơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 24/1/2018, có diện tích 3.3062 m2; mục đích xây dựng công trình thương mại dịch vụ theo quy hoạch, thời hạn sử dụng đất đến ngày 2/12/2066.

Hiện trạng khu đất là đất sạch, đã xây dựng Khu thương mại Hưng Thành. Theo đó, công trình Khu thương mại Hưng Thạnh có tổng diện tích 1.373,4 m2.

Giá khởi điểm đấu giá bao gồm giá trị quyền sử dụng khu đất HH1 và giá trị tài sản gắn liền trên đất là 66,281 tỷ đồng. Trong đó, giá trị quyền sử dụng khu đất HH1 là 58,516 tỷ đồng; giá trị tài sản trên đất là 7,765 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày niêm yết đến hết ngày 14/11/2022. Cuộc đấu giá tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Thời gian tổ chức đấu giá là ngày 17/11/2022.

Theo tìm hiểu, Dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư tại Công văn số 819/TTg-CN ngày 30/5/2006. Địa điểm thực hiện Dự án tại Khu đô thị Nam Cần Thơ, quận Cái Răng, với tổng quy mô diện tích 172,81 ha. Trong đó, Khu Trung tâm Văn hóa Tây Đô có diện tích 116 ha; Khu tái định cư - giai đoạn 1 Trung tâm Văn hóa Tây Đô diện tích 44,76 ha; Khu tái định cư - giai đoạn 2 Trung tâm Văn hóa Tây Đô có diện tích 12,05 ha.

Chuyên đề