Đấu giá khoản nợ hơn 32,2 tỷ đồng của Công ty CP Đầu tư Xây dựng PMC

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Agribank Chi nhánh Gia Định vừa phát đi thông báo tìm người mua khoản nợ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng PMC tại ngân hàng này theo Hợp đồng tín dụng số 6400-LAV-201201218 ngày 26/9/2012 với giá khởi điểm hơn 25,2 tỷ đồng.

Khoản nợ có giá trị tạm tính đến ngày 31/5/2021 là hơn 32,2 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 13,7 tỷ đồng và hơn 18,5 tỷ đồng nợ lãi.

Tài sản đảm cho khoản vay của Công ty CP Đầu tư Xây dựng PMC là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 11 Bùi Thế Mỹ (theo biên bản bàn giao tài sản bảo đảm ngày 17/12/2019), Phường 10, Quận Tân Bình. Cụ thể, thửa đất có diện tích 261,6 m2; tài sản trên đất có tổng diện tích sử dụng 261,6 m2, kết cấu gồm 1 tầng, tường gạch, mái tolet.

Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của khoản nợ. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.

Chuyên đề