(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đắk Lắk Tháp thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá hệ thống máy móc thiết bị SX tôn, xà gồ tại Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột
Đấu giá hệ thống máy móc thiết bị SX tôn, xà gồ tại Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột ảnh 1
Đấu giá hệ thống máy móc thiết bị SX tôn, xà gồ tại Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột ảnh 2