(BĐT) - Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên CN Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Đội KLCĐ&PCCCR ủy quyền như sau:
Đấu giá gỗ xẻ tại Kon Tum ảnh 1
Đấu giá gỗ xẻ tại Kon Tum ảnh 2