(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam và UBND huyện Sốp Cộp (Sơn La) thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất một số khu vực thuộc Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La năm 2021. Tổng giá khởi điểm của các lô đất đấu giá là 54,4 tỷ đồng.
Ảnh minh họa internet

Ảnh minh họa internet

Các lô đất bán đấu giá bao gồm: 1 lô đất khu vực đất trụ sở UBND xã Sốp Cộp (cũ); 6 lô đất khu hạ tầng dân cư đất lâm trường cũ, bản Sốp Nặm; 28 thửa đất trên các tuyến đường khu vực từ mốc D8 đến hết cầu Nậm Ban bên phải và trái đường; 26 lô đất trong khu Trung tâm hành chính huyện trên các trục đường giữa 2 khu dân cư và 12 thửa đất tại khu vực này theo phía đất nông nghiệp.

Các lô đất có diện tích từ 88 - 250m2/lô. Tổng diện tích các lô đất đấu giá là 9.457,2 m2. Tổng giá khởi điểm là 54,415 tỷ đồng.

Từ ngày 15 - 28/9/2021, hồ sơ đấu giá được bán tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp.

Thời gian xem tài sản đấu giá từ ngày 20 - 24/9/2021. Người tham gia đấu giá liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp để được xem tài sản.

Thời gian nộp tiền đặt trước, nộp phiếu chuyển tiền, tiếp nhận phiếu trả giá từ ngày 28 - 30/9/2021.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp 1 vòng và 2 vòng trực tiếp. Vòng 1 bỏ phiếu gián tiếp chọn ra 3 hồ sơ có đủ điều kiện và trả giá cao nhất để vào đấu giá thêm 2 vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Buổi công bố giá dự kiến được tổ chức ngày 1/10/2021 tại Hội trường UBND huyện Sốp Cộp (xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La).