(BĐT) - Từ ngày 13/9 đến 17h00 ngày 5/10/2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khu dân cư liền kề Khu công nghiệp Đồng Xoài I. Mức giá khởi điểm đưa ra là hơn 146,5 tỷ đồng.

Khu đất có tổng diện tích 173.619,0 m2, gồm 84.034,3 m2 đất đấu giá (đất ở liên kế: 73.619,0 m2; đất bãi đỗ xe: 662,7 m2; đất thương mại, dịch vụ: 3.801,2 m2; đất giáo dục: 5.018,9 m2; đất hạ tầng kỹ thuật: 932,5 m2) và 89.584,7 m2 đất không đấu giá quyền sử dụng (đất ở xã hội: 18.462,6 m2; đất cây xanh: 7.870,5 m2; đất giao thông: 63.251,6 m2).

Đối với đất ở liên kế, nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Đất thương mại dịch vụ, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, đất hạ tầng kỹ thuật, đất bãi đỗ xe, Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Phần đất nhà ở xã hội, đất cây xanh, đất giao thông không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Khi tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án thì Nhà nước giao quản lý để thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, công viên cây xanh, thoát nước thải, thoát nước mưa, đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu quy hoạch với khu xung quanh) theo đúng đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được UBND thành phố Đồng Xoài phê duyệt tại Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 14/9/2020.

Sau khi hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tổ chức đấu giá bàn giao quỹ đất này cho địa phương quản lý. Trường hợp tổ chức trúng đấu giá có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thì lập thủ tục trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở và pháp luật có liên quan.

Thời hạn giao đất, cho thuê đất là 50 năm, kể từ ngày UBND Tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.