(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình vừa thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại trên quỹ đất Bệnh viện Sản Nhi (cũ), phường Kim Tân, TP. Lào Cai. Giá khởi điểm là 219,605 tỷ đồng.
Đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại trên quỹ đất Bệnh viện Sản Nhi (cũ)

Đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại trên quỹ đất Bệnh viện Sản Nhi (cũ)

Diện tích khu đất thực hiện Dự án là 14.188 m2, đã được Nhà nước đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp với Dự án đầu tư được phê duyệt; có vốn chủ sở hữu để thực hiện Dự án không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư của Dự án, tương ứng với 37,843 tỷ đồng; có bản cam kết cho vay vốn của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, tài chính trong nước để thực hiện Dự án nếu trúng đấu giá (bản chính). Vốn vay tối đa phải huy động là 151,374 tỷ đồng.

Về năng lực, kinh nghiệm, nhà đầu tư (hoặc thành viên liên danh, hoặc đối tác cùng thực hiện) đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu 2 dự án.