(BĐT) - Công ty CP đấu giá tài sản Nghệ An thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

 

 

Đấu giá công trình nguyên trạng trên đất và tài sản tại TP Thanh Hóa, Thanh Hóa
Đấu giá công trình nguyên trạng trên đất và tài sản tại TP Thanh Hóa, Thanh Hóa ảnh 1
Đấu giá công trình nguyên trạng trên đất và tài sản tại TP Thanh Hóa, Thanh Hóa ảnh 2