(BĐT) - Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Gạch men Cosevco do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu:

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: CTCP Gạch men Cosevco

- Địa chỉ: Đường số 9, Khu công nghiệp Hoà Khánh - Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm gạch ốp, gạch lát và các sản phẩm Ceramic

- Vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.178 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.690.507 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.315.000 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 09/12/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 29/12/2016 (Sáng từ 08h00 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá 

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/01/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 06/01/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/01/2017 đến 16 giờ ngày 16/01/2017

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 10/01/2017 đến ngày 13/01/2017