(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu như sau:
Đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội

- Địa chỉ: Số 142 đường Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh lữ hành khách nội địa, lữ hành khách quốc tế, các dịch vụ phục vụ khách du lịch;  ...

- Vốn điều lệ: 16.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ thực góp: 12.100.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 33.400 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 484.000 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 484.000 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 01/03/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 24/03/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá - Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/03/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 31/03/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/04/2017 đến 16 giờ ngày 10/04/2017

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/04/2017 đến ngày 07/04/2017