(BĐT) - Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn

Doanh nghiệp phát hành: Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố

Giới thiệu về doanh nghiệp:

Hoạt động công ích: Quản lý và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường bộ, hệ thống tín hiệu giao thông và sơn đường; Thực hiện công trình kinh doanh: Thi công xây dựng các công trình giao thông; cấp nước; thoát nước; điện lực; bưu điện, thủy lợi;

Kinh doanh VLXD: Sản xuất và kinh doanh BTNN và nhũ tương nhựa…Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0300460907 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26 tháng 08 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 21 tháng 01 năm 2014.

Vốn điều lệ: 280.000.000.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 13.165.000

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 01/02/2016

Giá khởi điểm: 10.000      

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100

Bước giá: 100

Khối lượng tối thiểu: 100

Khối lượng tối đa: 13.165.000

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 13.165.000

Ngày phát hành: 01/02/2016

Tài liệu đính kèm