(BĐT) - Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Doanh nghiệp phát hành: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Giới thiệu về doanh nghiệp: Tổ chức kinh doanh các dịch vụ vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động và các ngành nghề khác theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301074118 đăng ký lần đầu ngày 21/07/2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 10/01/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp.

Vốn điều lệ: 1.186.840.000.000

Khối lượng cổ phần đấu giá: 30.264.420

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 31/12/2015

Giá khởi điểm: 12.000

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 10

Bước giá: 100

Khối lượng tối thiểu: 100

Khối lượng tối đa: 30.264.420   

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 30.264.420

Ngày phát hành: 31/12/2015

Tài liệu đính kèm