Thông báo đấu giá bán cổ phần theo lô để thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Hóa

- Đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

- Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Hóa

- Địa chỉ: Số 25A Quang Trung, phường Ngọc trạo, thành phố Thanh Hóa

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (lưu trú khách sạn); bán buôn tổng hợp (dịch vụ thương mại và các dịch vụ khác); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Quản lý và kinh doanh nhà, cho thuê nhà và đất ở, cơ sở sản xuất); …

- Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đồng (tương đương 1.200.000 cổ phần, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần). Trong đó, cổ phần Nhà nước nắm giữ: 600.000 cổ phần, chiếm 50% vốn điều lệ.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm một cổ phần: 48.600 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm lô cổ phần: 11.591.586.000 đồng/lô

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 238.510 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 238.510 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Thanh Hóa do Ban chỉ đạo bán phần vốn nhà nước ban hành.

- Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

+ Thời gian: Từ 08h30 ngày 11/04/2016 đến 16h30 ngày 20/04/2016 (Sáng từ 8h30’-11h30; chiều từ 13h30-16h30’ các ngày làm việc )

+  Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Du lịch Thanh Hóa – Số 25A Quang Trung, P.Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa

- Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện:  Ngày 29/04/2016

- Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm lô cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 04/05/2016 đến 16 giờ 30 phút ngày 09/05/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 2 Phan Chu Tinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 12/05/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09 giờ 15 phút ngày 12/05/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/05/2016 đến ngày 21/05/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 13/05/2016 đến ngày 17/05/2016