(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên do Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Địa chỉ: Số 5 -7 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: khách sạn; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thương xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,...)

Vốn điều lệ: 69.571.530.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 305.053 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      1.870.970 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     1.870.970 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

          + Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/03/2018 đến 15h30 ngày 19/04/2018 (Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/04/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          08h30 ngày 27/04/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 02/05/2018 đến 16 giờ ngày 11/05/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 03/05/2018 đến ngày 09/05/2018