Thông báo đấu giá bán cổ phần theo lô để thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình

- Tên đại diện sở hữu cổ phần theo lô: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình

- Địa chỉ: Số 5 Thi Sách, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Buôn bán dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn đồ khác cho gia đình chưa phân vào đâu; Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; …

- Vốn điều lệ: 40.040.930.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.500 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm lô cổ phần: 18.323.476.500 đồng/lô

- Số cổ phần theo lô đưa ra đấu giá: 1.745.093 cổ phần

- Hình thức đấu giá: đấu giá theo lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần của lô cổ phần chào bán

- Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình

- Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

+ Thời gian: Từ 08h30 ngày 08/08/2016 đến 16h30 ngày 18/08/2016

+ Địa điểm: Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền hình, số 5 Thi Sách, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Thời gian công bố danh sách Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Ngày 25/08/2016

- Tỷ lệ đặt cọc đấu giá: 50% giá khởi điểm lô cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 26/08/2016 đến 16 giờ 30 phút ngày 29/08/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 05/09/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09 giờ 15 phút ngày 05/09/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần theo lô: Từ ngày 06/09/2016 đến ngày 15/09/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 06/09/2016 đến ngày 08/09/2016