Đấu giá chọn nhà đầu tư Dự án nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ tại Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang đang thông báo bán đấu giá đối với quyền sử dụng 21.277 m2 đất tại xã Song Khê, TP. Bắc Giang và xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Các ô đất thương mại - dịch vụ được bán đấu giá gồm: ô đất HH-OCT có diện tích 6.254 m2 và 15.023 m2 các ô đất thương mại - dịch vụ ký hiệu DV.01. DV.02, DV.03, DV.04, DV.05, DV.06, DV.07, DV.08. Nhà nước giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án theo phương thức giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích ô đất HH-OCT và cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Thực hiện theo Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 7/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang, chủ trương đầu tư là xây dựng nhà ở hỗn hợp và khu thương mại dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang. Thời hạn thuê đất là 50 năm đối với phần diện tích đất thương mại - dịch vụ.

Hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 24/10 - 11/11/2022. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 176,51 tỷ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất là 70,676 tỷ đồng; tiền thuê đất là 27,877 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo phương thức bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào ngày 16/11/2022. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang phối hợp với Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang tổ chức xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá vào ngày 11/11/2022. Sau khi có biên bản xét duyệt hồ sơ được hai bên ký, Trung tâm sẽ ban hành thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đến tổ chức đăng ký tham gia đấu giá.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư