Đấu giá 6 quyền sử dụng đất kinh doanh và thương mại dịch vụ hơn 1.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vicen và Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam đang phối hợp tổ chức bán đấu giá 6 quyền sử dụng đất là cơ sở sản xuất kinh doanh và thương mại dịch vụ tại Khu công nghiệp, dịch vụ, thương mại và sản phẩm Công nghệ cao, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Các quyền sử dụng đất bao gồm: quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh thuộc thửa đất số 1, tờ bản đồ số A2, có diện tích 10.578m2; quyền sử dụng đất cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc thửa đất số C1, tờ bản đồ số C, có diện tích 28.731,5m2; quyền sử dụng đất cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc thửa đất số C3, tờ bản đồ số C, có diện tích 27.592m2; quyền sử dụng đất cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc thửa đất số 1, tờ bản đồ số N, có diện tích 184.624m2; quyền sử dụng đất cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc thửa đất số 1, tờ bản đồ số CX3, có diện tích 44.864,7m2; quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ thuộc thửa đất số 2, tờ bản đồ số KT-03/3, có diện tích 40.651m2. Cả 6 quyền sử dụng đất có vị trí tại Khu công nghiệp, dịch vụ, thương mại và sản phẩm Công nghệ cao, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Các tài sản được bán đấu giá trọn gói không bán riêng lẻ. Tổng giá khởi điểm của 6 quyền sử dụng đất là 1.028,844 tỷ đồng. Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí công chứng, thuế đất hàng năm, thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp… Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày niêm yết thông báo đến ngày 8/5/2024. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào ngày 10/5/2024.

Chuyên đề