(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hàm Rồng thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 43 lô đất tại TP. Thanh Hóa. Tổng giá khởi điểm các lô đất là 35,042 tỷ đồng. Các lô đất thuộc quyền quản lý của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Thanh Hóa.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

43 lô đất bán đấu giá có tổng diện tích là 4.929,42 m2, bao gồm: quyền sử dụng đất 40 lô đất thuộc phường Quảng Thịnh; quyền sử dụng đất 2 lô đất tại phường Quảng Thắng; quyền sử dụng 1 lô đất tại phường Đông Hải. Các lô đất đấu giá đã được đầu tư đường giao thông hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo mặt bằng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá từ 6,5 - 18 triệu đồng/m2. Mục đích sử dụng đất là đất ở đô thị, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá; dự kiến tổ chức chiều ngày 25/10/2021 tại UBND phường Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.