(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA và UBND TP. Vinh đang tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 43 lô đất thuộc khu quy hoạch chia lô đất ở xóm Xuân Đồng, xã Nghi Đức.

Các lô đất bán đấu giá có tổng diện tích 6.911,1 m2, diện tích mỗi lô đất từ 139,9 - 219,5 m2. Giá khởi điểm từ 15,2 - 33 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm bán đấu giá là 130,923 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 27/5 - 12/6/2022 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp, thời gian công bố kết quả trả giá vào ngày 15/6/2022 tại Hội trường UBND xã Nghi Đức, TP. Vinh.

Đối tượng tham gia đấu giá là các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 8 Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành theo Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 2/3/2018 của UBND Tỉnh.