Đấu giá 35 lô đất ở tại Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị thông báo bán đấu giá đối với quyền sử dụng 35 lô đất ở trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, 35 lô đất ở trên địa bàn thành phố Đông Hà gồm: 8 lô tại Dự án xây dựng CSHT khu vực Bắc Sông Hiếu, phường Đông Thanh; 11 lô đất tại Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ, Phường 3; 1 lô đất tại Khu đô thị tái định cư Nam Đông Hà giai đoạn 1, phường Đông Lương; 12 lô đất tại Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3, phường Đông Lương; 1 lô đất tại Dự án Công viên thành phố Đông Hà, Phường 1; 2 lô đất tại Đường vành đai cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà, phường Đông Lễ.

Các lô đất đấu giá đều là đất ở đô thị, thời hạn sử dụng đất lâu dài. Giá khởi điểm đấu giá từ 1.712.400.000 - 6.652.800.000 đồng/lô đất.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 9/11/2022 đến ngày 23/11/2022. Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá thuộc đối tượng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Người tham gia đấu giá có năng lực hành vi dân sự, tự nguyện nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, chấp nhận các quy định của Quy chế đấu giá và quy định của pháp luật có liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, số vòng đấu giá 1 vòng. Thời gian tổ chức công bố giá trúng đấu giá vào ngày 26/11/2022.

Chuyên đề