Đấu giá 34 lô đất ở tại thị trấn Diễn Châu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Quyền sử dụng 34 lô đất ở tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vừa được Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA niêm yết thông báo bán đấu giá.

Theo đó, quyền sử dụng 34 lô đất ở, gồm: 27 lô đất ở tại vùng quy hoạch xóm 6, xã Diễn Lợi; 4 lô đất ở tại vùng quy hoạch xóm 4, xã Diễn Đồng; 1 lô đất ở tại vùng quy hoạch xóm Xuân Bắc, xã Diễn Vạn; 1 lô đất ở tại vùng quy hoạch xóm 11, xã Diễn Mỹ; 1 lô đất ở tại vùng quy hoạch xóm Ngọc Văn, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Các lô đất có diện tích từ 185,5 - 254,2 m2. Đơn giá khởi điểm từ 1,9 - 12,5 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm 33 lô đất đấu giá là 31,296 tỷ đồng.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được bán từ ngày niêm yết tới ngày 14/9/2022 tại trụ sở UBND xã Diễn Lợi; trụ sở UBND xã Diễn Đồng; trụ sở UBND xã Diễn Vạn; trụ sở UBND xã Diễn Ngọc; trụ sở UBND xã Diễn Mỹ và trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA, số 157, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.­ Thời gian công bố kết quả trả giá vào ngày 17/9/2022 tại Hội trường Trung tâm hội nghị huyện Diễn Châu.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư