(BĐT) -  Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn vừa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá quyền sử dụng đất lần 2 đối với 27 thửa đất ở thuộc Dự án Phát triển quỹ đất Khu dân cư phía Bắc phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (Giai đoạn 1 - Đợt 1).

Tài sản được bán đấu giá gồm 27 thửa đất có tổng diện tích 6.518,6m2, tổng giá trị khởi điểm là 20,479 tỷ đồng. Các thửa đất đã được giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Mục đích sử dụng đất là đất ở đô thị, thời hạn sử dụng đất lâu dài.

Các lô đất bán đấu giá có diện tích từ 190 - 350m2/lô đất. Giá khởi điểm từ 520 - 1.230 triệu đồng/lô đất.

Theo yêu cầu của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn, các tổ chức đấu giá tài sản tham gia phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn quyết định.

Tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đấu giá từ ngày 6/7 - 14/7/2021 tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn.