Đấu giá 26 ô đất tại TP. Uông Bí (Quảng Ninh)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh và UBND TP. Uông Bí đang phối hợp tổ chức đấu giá Quyền sử dụng 26 ô đất trên địa bàn thành phố Uông Bí.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo thông báo đấu giá, 26 ô đất đấu giá gồm 23 ô đất thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cấp đất dân cư khu 9 phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, 3 ô đất thuộc Quy hoạch khu dân cư, tái định cư phía tây ngã ba Cầu Sến tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (đấu giá riêng lẻ từng ô đất). Tổng diện tích của 26 lô đất là 3.842m2, trong đó các ô đất có diện tích từ 105 – 187m2/ô, đơn giá khởi điểm từ 12,79 – 16,47 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của 26 ô đất là 54,289 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 26/6 – 15/7/2024. Cách thức tham gia đấu giá là mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân được tham gia đấu giá trong cùng một ô đất. Người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản và quy định của pháp luật hiện hành.

Thời gian tổ chức đấu giá là ngày 18/7/2024 tại Hội trường UBND phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Cuộc đấu giá được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

Chuyên đề