(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Xuân Trường và UBND huyện Hải Hậu thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 23 lô đất tại Khu đô thị Yên Định và Khu dân cư tập trung Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Tổng diện tích khu đất là 2.559,5 m2 với tổng giá khởi điểm là 61,163 tỷ đồng.

23 lô đất bao gồm: 1 lô biệt thự rộng 314,5 m2, có giá khởi điểm 9,5 triệu đồng/m2; 22 lô đất còn lại có diện tích khoảng 100 - 112 m2, giá khởi điểm từ 9,8 - 28 triệu đồng/m2.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không hạn chế số vòng). Đấu giá lần lượt lượt từng lô đất, sau khi công bố được người trúng đấu giá xong lô đất này mới tiến hành đấu lô đất tiếp theo.

Khách hàng sẽ được xem thực địa trong 2 ngày 25 - 26/8/2021 tại khu đất đấu giá thuộc Khu đô thị Yên Định và Khu dân cư tập trung Hải Hưng, huyện Hải Hậu.

Hộ gia đình cá nhân khi đăng ký tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức ngày 6/9/2021 tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Hải Hậu.