(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á vừa phát đi thông báo tìm người mua 2 tàu chở dầu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Vận tải Đại Dương Xanh Thăng Long được dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại Ngân hàng NCB.

Cụ thể, Tàu chở dầu Blue Ocean 01 có trọng tải 4.939,97 MT, Hô hiệu/số IMO: 3WSM7/9790957, số đăng ký HP-OIL-002274-2 do Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực Hải Phòng cấp ngày 27/2/2017; Tàu chở dầu Blue Ocean 02 có trọng tải 4.936,20 MT, Hô hiệu/số IMO: 3WBG7/9790969, số đăng ký HP-OIL-002275-2 ngày 27/2/2017 do Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực Hải Phòng cấp ngày 27/2/2017.

Cả 2 tàu trên đang được đặt tại Bến cảng Xăng dầu Petec Hải Phòng - Cảng biển Hải Phòng, khu Hạ đoạn 2, đường xuyên đảo Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng. Giá khởi điểm của hai tài sản trên là 122,898 tỷ đồng.