(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa giao Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất trên diện tích 13 ha tại phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 2/4.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Mỏ đất có trữ lượng 1 triệu m3 đất làm vật liệu san lấp mặt bằng Khu công nghiệp Việt Hưng, thành phố Hạ Long. Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 16/3/2021 đến ngày 30/3/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh. Khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là 300.000.000 đồng/1 hồ sơ.

Giá khởi điểm phiên đấu giá là R = 3%, bước giá BG = 0,3. Cuộc đấu giá được tổ chức tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh.