(BĐT) - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa có thông báo bán chào giá cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ tại 3 doanh nghiệp là Công ty CP Xây dựng thủy lợi Meco Sài Gòn; Công ty CP Xây dựng số 8 Thăng Long; Công ty CP Gạch Granit Nam Định.

Mệnh giá CP của 3 doanh nghiệp này là 10.000 đồng/CP, thời hạn cuối cùng nộp phiếu tham dự chào giá cạnh tranh là ngày 21/4/2016.

DATC được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu với số vốn điều lệ 2.481 tỷ đồng.