(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung cả năm 2016, số DN đăng ký thành lập mới đã đạt mức kỷ lục với 110,1 nghìn DN, tăng 16,2% so với năm 2015.
Năm 2016, số DN đăng ký thành lập mới đã đạt mức kỷ lục với 110,1 nghìn DN. Ảnh: Tường Lâm

Năm 2016, số DN đăng ký thành lập mới đã đạt mức kỷ lục với 110,1 nghìn DN. Ảnh: Tường Lâm

Tổng vốn đăng ký là 891,1 nghìn tỷ đồng, tăng 48,1% (nếu tính cả 1629,8 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các DN đang hoạt động thì tổng số vốn đăng ký và bổ sung thêm vào nền kinh tế trong năm 2016 là 2,520,9 nghìn tỷ đồng. Số vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới năm 2016 đạt 8,1 tỷ đồng, tăng 27,5% so với năm 2015.

Trong năm nay, còn có 26.689 DN quay trở lại hoạt động, tăng 24,1% so với năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động năm 2016 lên gàn 136,8 nghìn DN.

Điều tra về xu hướng kinh doanh của các DN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý IV/2016 cho thấy, có 80,6% số DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý IV ổn định và tốt hơn quý trước (có 41,2% số DN đánh giá tốt lên; 39,4% số DN đánh giá ổn định), trong khi có 19,4% số DN đánh giá còn gặp khó khăn.

Dự báo trong quý đầu tiên của năm 2017, có 81,1% số DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và tốt lên, trong đó có 42,6% số DN đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 38,5% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 18,9% số DN dự báo khó khăn hơn.