Đảm bảo nhất quán, đầy đủ trong thực thi Luật Doanh nghiệp năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp (DN) đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) lấy ý kiến hoàn thiện nhằm bảo đảm thực thi Luật DN năm 2020 một cách nhất quán, đầy đủ từ ngày 1/1/2021 - thời điểm Luật có hiệu lực. Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật DN năm 2014.
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp có 2 điều hướng dẫn về ban kiểm soát, kiểm soát viên đối với doanh nghiệp nhà nước. Ảnh: Nhã Chi
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp có 2 điều hướng dẫn về ban kiểm soát, kiểm soát viên đối với doanh nghiệp nhà nước. Ảnh: Nhã Chi

Dự thảo Nghị định bao gồm 16 điều, không chia thành các chương, mục, sẽ hướng dẫn 7 điều của Luật DN năm 2020. Cụ thể, Dự thảo Nghị định có 5 điều hướng dẫn về DN xã hội; 1 điều hướng dẫn về DN nhà nước; 2 điều hướng dẫn về ban kiểm soát, kiểm soát viên; 1 điều hướng dẫn về công ty mẹ, công ty con; 4 điều hướng dẫn về quản lý nhà nước đối với DN...

Luật DN năm 2020 tiếp tục có những bước cải cách đáng kể, tạo thuận lợi cho việc thành lập và đăng ký DN, cắt giảm chi phí và thời gian khởi sự kinh doanh, nâng cao khung khổ pháp lý quản trị DN nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo Bộ KH&ĐT, so với Nghị định số 96/2015/NĐ-CP, Dự thảo Nghị định nói trên có ít hơn 5 điều, bởi một số nội dung của Nghị định 96/2015/NĐ-CP đã được đưa vào Luật DN năm 2020; một số nội dung khác không còn phù hợp đã bị bãi bỏ bởi Luật DN năm 2020 (nội dung về dấu của DN). Đồng thời, Dự thảo Nghị định đã bổ sung thêm một số quy định để hướng dẫn nội dung mới của Luật DN năm 2020 về ban kiểm soát, kiểm soát viên đối với DN nhà nước.

Chuyên đề