Đại hội đồng cổ đông Vinamilk: Thông qua việc nới room và phát hành ESOP

Tưởng chừng Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của Vinamilk (VNM) diễn ra sáng ngày 21/5 tại TP. HCM sẽ có những tranh luận gay gắt liên quan đến chương trình phát hành ESOP, nhưng mọi thứ lại diễn ra rất thuận lợi và tất cả tờ trình của HĐQT đã được thông qua, bao gồm cả việc nới room.
Đại hội đồng cổ đông Vinamilk: Thông qua việc nới room và phát hành ESOP

Với nội dung cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015, HĐQT trình Đại hội thông qua cổ tức còn lại của năm 2015 với mức cổ tức 2.000 đồng/cổ phiếu.

Cụ thể, trích lập quỹ đầu tư phát triển 769,49 tỷ đồng; trích quỹ khen thưởng phúc lợi 768,9 tỷ đồng; chi trả cổ tức chia làm 2 đợt gồm 4.000 tỷ đồng của đợt 1 (đã được trả) và đợt 2 ước tính hơn 2.401 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đạt 2.990,47 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, HĐQT trình Đại hội phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2016, với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất 44.560 tỷ đồng, tăng 11% so với kết quả năm 2015; lợi nhuận trước thuế 10.020 tỷ đồng, tăng 7%; lợi nhuận sau thuế 8.266 tỷ đồng, tăng 6%. 

Về mức đầu tư tài sản giai đoạn 2012-2016, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt điều chỉnh giảm 496 tỷ đồng, tương ứng giảm 3,82% từ mức 12.996 tỷ đồng, xuống 12.500 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tại Công ty mẹ 8.448 tỷ đồng, tăng 549 tỷ đồng; Lam Sơn Milk 789 tỷ đồng, giảm 69 tỷ đồng; bò sữa Việt Nam 1.616,6 tỷ đồng, giảm gần 159 tỷ đồng; Công ty con - liên kết khác 1.346 tỷ đồng, giảm 1.000 tỷ đồng; dự phòng 300 tỷ đồng, tăng gần 185 tỷ đồng.

Về phân phối lợi nhuận năm 2016, HĐQT trình Đại hội phê duyệt kế hoạch trích quỹ đầu tư và phát triển 10% lợi nhuận sau thuế; trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế; tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 50%/ lợi nhuận sau thuế. Trong đó, VNM tạm ứng đợt 1/2016 dự kiến 4.000 đồng/cổ phiếu, đợt 2/2016 dự kiến thanh toán vào tháng 5-6/2017.

Một nội dung quan trọng khác là HĐQT trình Đại hội kế hoạch phát hành 241.915.440 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng), với tỷ lệ phát hành 5:1.

Đặc biệt, HĐQT VNM trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chương trình cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Chương trình này cũng đã được đưa ra ở những ĐHĐCĐ năm trước nhưng chưa được thông qua.

Theo chương trình ESOP năm nay, VNM dự kiến sẽ phát hành 9.437.795 cổ phần, bao gồm bán 522.795 cổ phiếu quỹ cho người lao động, tương đương với 0,04% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty; phát hành thêm 8.915.000 cổ phần mới, tương đương với 0,74% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.

Giá phát hành cổ phần mới và bán cổ phiếu quỹ cho người lao động được xác định bằng 2 lần giá trị sổ sách của Công ty được ghi nhận trên báo cáo tài chính gần thời điểm phát hành nhất đã được kiểm toán soát xét. Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2016

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng sẽ thảo luận về việc chuyển đổi Lam Sơn Milk thành một đơn vị trực thuộc (Chi nhánh) của VNM theo hình thức sáp nhập doanh nghiệp.

Vấn đề được rất nhiều cổ đông quan tâm là việc tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài… Khi trình bày về vấn đề này, bà Lê Thị Băng Tâm, Chủ tịch HĐQT VNM cho biết, HĐQT sẽ hoàn tất và trình kế hoạch mở không giới hạn cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào Vinamilk.

Một số vấn đề về kế hoạch kinh doanh, nới room, ESOP, niêm yết ở nước ngoài cổ đông hỏi đã được lãnh đạo VNM giải đáp. Chương trình ESOP trước đây vốn là nội dụng khó thông qua do sự phản đổi của SCIC. Trong năm nay, việc phát hành ESOP của VNM cũng đã phải gửi lên Bộ Tài chính, nhưng Bộ Tài chính chuyển quyền quyết định cho SCIC. Cuối cùng chương trình phát hành cổ phiếu ESOP năm nay cũng VNM cũng đã được thông qua. 

Chuyên đề

Kết nối đầu tư