Đại học Nông lâm TP.HCM sắp xây Phân hiệu tại Gia Lai hơn 143 tỷ đồng

(BĐT) - Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, từ quý I đến quý IV/2017, Trường Đại học Nông lâm TP.HCM sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Trường Đại học Nông lâm TP.HCM tại Gia Lai.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 143,341 tỷ đồng. Dự án gồm 20 gói thầu, trong đó có 7 gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, 13 gói còn lại đều thực hiện theo hình thức chỉ định thầu.

Về thời gian lựa chọn nhà thầu, quý I/2017 sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện 10 gói thầu, trong đó có 2 gói thầu xây lắp, còn lại là các gói thầu tư vấn và phi tư vấn. Tiếp đó, vào quý II và quý III/2017, Trường sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện 5 gói thầu, trong đó có 4 gói thầu tư vấn và một gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ học tập. Quý IV/2017, 2 gói thầu còn lại sẽ được lựa chọn nhà thầu, gồm: Kiểm toán công trình; Chi phí kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình.

Chuyên đề