CII muốn giữ lại toàn bộ lợi nhuận nhằm phục vụ hoạt động đầu tư, dù trước đó đại hội cổ đông thống nhất chia cổ tức tiền mặt 21,5%.
CII dự kiến "bù đắp" cho cổ đông bằng việc trả cổ tức năm 2018 lên đến 32%.

CII dự kiến "bù đắp" cho cổ đông bằng việc trả cổ tức năm 2018 lên đến 32%.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP HCM (mã chứng khoán: CII) vừa thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 để trình đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới. Cụ thể, công ty tạm thời không chia cổ tức và giữ lại toàn bộ lợi nhuận nhằm phục vụ cho hoạt động đầu tư mới.

Sau 12 năm niêm yết trên sàn chứng khoán, đây là lần đầu tiên CII không chia cổ tức, dù trước đó thống nhất trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 21,5%.

Ban lãnh đạo công ty phân tích, việc đầu tư cùng lúc nhiều dự án trọng điểm như Thủ Thiêm, Xa lộ Hà Nội, cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận… trong năm 2017 tạo áp lực lớn đến tình hình tài chính. Bên cạnh đó, CII đang có nhiều đơn vị thành viên khiến lợi nhuận công ty mẹ và hợp nhất thường chênh lệch nhau rất lớn. Nguồn chia cổ tức thường dựa trên báo cáo kiểm toán của công ty mẹ nên thực tế số tiền này không đáng kể.

“Để bù đắp cho cổ đông về việc không nhận cổ tức năm 2017, HĐQT dự kiến cổ tức năm nay sẽ được chi trả với tỷ lệ 32%. Giai đoạn từ năm 2019 trở đi, cổ tức sẽ được chi trả như các năm trước đây là dao động ở mức 12-20%”, ông Lê Quốc Bình - Tổng giám đốc CII cho biết.

Với quy mô đầu tư hiện tại và danh mục dự án đang triển khai mới, tổng tài sản của CII đến năm 2020 ước tính vào khoảng 40.000 tỷ đồng. Hội đồng quản trị cho rằng, doanh nghiệp này cần phải tạm dừng phát triển thêm dự án mới để dồn sức quản lý, cung cấp tài chính cho các dự án đang triển khai hoàn thành đúng tiến độ. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm một cách rõ ràng, minh bạch, cập nhật kịp thời các biến động nhằm đảm bảo khả năng thanh toán trong mọi thời điểm.

Năm nay, CII sẽ thực hiện một số thay đổi quan trọng về chiến lược đầu tư nên không đặt nặng vấn đề tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn, mà tập trung vào việc tạo ra chất lượng lợi nhuận và giá trị tài sản lâu dài. Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 20% so với lũy kế 2017, xuống còn 1.210 tỷ đồng.

Theo Vnexpress