Đà Nẵng yêu cầu xử lý các trường hợp đầu cơ đất công nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng được giao rà soát việc cho thuê lại đất trong khu công nghiệp, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp đầu cơ đất công nghiệp.

UBND TP. Đà Nẵng vừa có công văn giao Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu công nghệ cao (KCNC), các khu công nghiệp (KCN) và các đơn vị liên quan nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KCN.

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng giao Ban Quản lý KCNC và các KCN thực hiện giám sát, đánh giá các dự án đầu tư trong các KCN, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư.

Đồng thời, có giải pháp tháo gỡ vướng mắc và xử lý dứt điểm các trường hợp thuộc diện phải chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật.

Sở TN&MT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban quản lý KCNC và các KCN rà soát việc sử dụng đất đảm bảo phù hợp mục đích sử dụng đất; không tham mưu chuyển mục đích sử dụng đất của khu công nghiệp sang mục đích sử dụng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật.

Các nhà máy tại KCN Hòa Khánh

Các nhà máy tại KCN Hòa Khánh

Ban quản lý KCNC và các KCN rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp về phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ. Theo dõi, quản lý về giá cho thuê lại đất, phí sử dụng hạ tầng trong các khu công nghiệp, đặc biệt là các khu công nghiệp do tư nhân làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, thực hiện các biện pháp hạn chế tình trạng “găm đất” làm ảnh hưởng đến việc tiếp cận đất đai trong khu công nghiệp của nhà đầu tư thứ cấp, rà soát đối với khu công nghiệp sau nhiều năm nhưng tỷ lệ lấp đất còn thấp, quỹ đất còn trống nhiều so với quy mô khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp mới phải đánh giá, rà soát kỹ lưỡng để lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm.

Đồng thời kiểm tra, rà soát việc cho thuê lại đất trong khu công nghiệp, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp đầu cơ đất công nghiệp.

Phối hợp với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP nghiên cứu điều chỉnh định hướng thu hút đầu tư vào KCN phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP giai đoạn 2021-2030…

Chuyên đề