(BĐT) - Ngày 15/9 tới, Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin (mã chứng khoán: CTT) sẽ chốt quyền chia cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 28/9/2021.

Như vậy, với xấp xỉ 4,7 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ phải chi tương ứng khoảng 4,7 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Về hoạt động kinh doanh, theo Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 884,73 tỷ đồng, tăng 22,67%; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 6,35 tỷ đồng và 5,08 tỷ đồng, cùng tăng trưởng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.456 tỷ đồng và lợi nhuận 11 tỷ đồng. Như vậy, nửa đầu năm, Công ty đã hoàn thành 60,76% và 57,82% các mục tiêu đề ra trong năm.