(BĐT) - Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia thuộc Bộ Y tế vừa ký thỏa thuận khung với Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 về việc cung cấp thuốc cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc theo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế và chi phí đồng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quôc năm 2021 đợt 3.

Theo đó, danh mục gồm có 2 thuốc với giá trúng thầu là 14,993 tỷ đồng.

Trong đó, hơn 1,064 triệu viên thuốc Lamivudine/Zidovudine 150mg/300mg thuộc nhóm 2, số đăng ký VN2-645-17 gia hạn số 321E/QLD-ĐK ngày 5/2/2021 của hãng Mylan Laboratories Limited - Ấn Độ với đơn giá 3.860 đồng/viên.

3.860 triệu viên thuốc Lopimune tablets 200mg/50mg thuộc nhóm 2, số đăng ký VN2-592-17 gia hạn số 3245E/QLD-ĐK ngày 6/4/2021 của hãng Cipla - Ấn Độ với đơn giá 9.700 đồng/viên.

Theo Thỏa thuận khung, Nhà thầu có trách nhiệm cung ứng thuốc kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2021 theo kế hoạch sử dụng thuốc và nhu cầu điều trị hàng quý được cơ sở y tế gửi trước ngày 20 của tháng cuối quý liền kề trước đó. Riêng đối với thuốc Lopimune tablets, Nhà thầu thực hiện cung ứng từ ngày 1/6/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Trường hợp đặc biệt, Nhà thầu cung ứng theo yêu cầu của Cục Phòng, chống HIV/AIDS và cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tỉnh.

Còn các cơ sở y tế có trách nhiệm dự trù thuốc tùy theo nhu cầu thực tế của từng đơn vị và Nhà thầu phải đáp ứng cung cấp đủ số lượng, đạt chất lượng hàng hóa theo thời gian thỏa thuận với các cơ sở y tế được quy định trong hợp đồng.