#thuốc ARV
Đơn vị tính: viên

Nhà thầu "chê" gói thầu cung cấp thuốc ARV?

(BĐT) - Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia thuộc Bộ Y tế vừa thông báo gia hạn nhận báo giá một số thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế năm 2023 (đợt 2), do đến thời hạn nhận báo giá không có nhà thầu nào gửi thông tin báo giá. Lý do gì khiến các nhà thầu không mặn mà?
Gọi báo giá các thuốc ARV để đấu thầu tập trung qua đàm phán giá

Gọi báo giá các thuốc ARV để đấu thầu tập trung qua đàm phán giá

(BĐT) - Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thuộc Bộ Y tế vừa gửi Thư mời tới các công ty sản xuất, kinh doanh dược phẩm trên toàn quốc về việc báo giá các thuốc ARV đấu thầu tập trung quốc gia năm 2021 để lựa chọn nhà thầu theo hình thức đàm phán giá.
CPC1 ký thỏa thuận khung cấp thuốc ARV năm 2021 đợt 3

CPC1 ký thỏa thuận khung cấp thuốc ARV năm 2021 đợt 3

(BĐT) - Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia thuộc Bộ Y tế vừa ký thỏa thuận khung với Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 về việc cung cấp thuốc cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc theo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế và chi phí đồng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quôc năm 2021 đợt 3.
Ảnh Internet

Mời báo giá thuốc ARV để mua sắm cho năm 2021 bằng nguồn BHYT

(BĐT) - Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thuộc Bộ Y tế vừa gửi thư mời các công ty có danh mục thuốc được cấp phép lưu hành tại Việt Nam báo giá thuốc ARV (nhóm thuốc điều trị virus HIV/AIDS) với các số đăng kí VD-21892-14 (Lamivudine 150mg); VD-23015-15 (Lamivudine-Zidovudine 150/300mg), để làm căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu các thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021.