(BĐT) - Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thuộc Bộ Y tế vừa gửi Thư mời tới các công ty sản xuất, kinh doanh dược phẩm trên toàn quốc về việc báo giá các thuốc ARV đấu thầu tập trung quốc gia năm 2021 để lựa chọn nhà thầu theo hình thức đàm phán giá.

Thuốc ARV sử dụng để điều trị AIDS/HIV. Thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng, từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2022.

Theo đó, danh mục thuốc generic gồm có 2 hoạt chất thuộc nhóm 5. Cụ thể, hoạt chất Tenofovir 300mg có số lượng cần mua là 941.690 viên. Hoạt chất Lamivudine/Zidovudine 150/300mg có số lượng cần mua là 3.421.110 viên.

Thời hạn nhận báo giá là 26/5/2021.