• CPC1 ký thỏa thuận khung cấp thuốc ARV năm 2021 đợt 3

    09/04/2021 18:33

    (BĐT) - Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia thuộc Bộ Y tế vừa ký thỏa thuận khung với Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 về việc cung cấp thuốc cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc theo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế và chi phí đồng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quôc năm 2021 đợt 3.

chuyên đề

Kết nối đầu tư