Luỹ kế lợi nhuận sau thuế cả năm của Coteccons đạt 710 tỷ đồng, giảm 53% so với năm trước.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Báo cáo tài chính quý IV/2019 của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 7.470 tỷ đồng và 233 tỷ đồng, tương ứng giảm 4% và 27% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, so với các quý trước thì đây là giai đoạn công ty có lợi nhuận cao nhất trong năm.

Luỹ kế doanh thu thuần cả năm của Coteccons hơn 23.730 tỷ đồng, giảm 17% và mới hoàn thành 88% kế hoạch được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên. Chênh lệch giá vốn không tương xứng với doanh thu, cộng thêm nguồn thu từ hoạt động tài chính đi xuống là những nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế giảm đến 53%, chỉ hơn 710 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm, tổng tài sản của Coteccons gần 16.200 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm mạnh so với đầu năm, còn hơn 7.700 tỷ đồng và chủ yếu là chi phí phải trả người bán. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối kỳ xấp xỉ 1.030 tỷ đồng. Một trong những điểm tích cực doanh nghiệp đầu ngành xây dựng duy trì suốt nhiều năm qua là không phát sinh vay nợ ngân hàng, do đó chi phí tài chính không đáng kể.

Theo Vnexpress