Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn tổ chức huấn luyện an toàn điện định kỳ năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty TNHH MTV Thuỷ điện Trung Sơn tổ chức huấn luyện an toàn điện định kỳ năm 2022 cho cán bộ kỹ thuật và người lao động vận hành và sửa chữa điện.

Thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương: Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện và Quy trình an toàn điện trong Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-EVNGENCO2 ngày 07/9/2021.

Được sự hỗ trợ của Ban An toàn Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), ngày 18/10/2022, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã tổ chức huấn luyện an toàn toàn điện định kỳ năm 2022 cho cán bộ kỹ thuật và người lao động vận hành và sửa chữa điện của TSHPCo.

Tham gia lớp huấn luyện an toàn điện gồm 48 học viên, bằng kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong công tác an toàn giảng viên Phạm Quốc Vẻ - Phó trưởng Ban an toàn EVNGENCO2 đã truyền đạt các nội dung lý thuyết, thực hành, các quy định pháp luật liên quan, các bài học kinh nghiệm các vụ tai nạn, sự cố về điện hấp dẫn tạo hứng thú cho học viện. Các học viên đã tích cực tham gia phát biểu, thảo luận xây dựng bài học.

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn tổ chức huấn luyện an toàn điện định kỳ năm 2022 ảnh 1

Ông Nguyễn Trường Chinh – TP. TCNS phát biểu, giới thiệu giảng viện và nội dung huấn luyện

Khóa huấn luyện đã củng cố, bổ sung kiến tthức cho các học viện về an toàn điện để người lao động tự giác, chủ động thực hiện đúng và đầy đủ các quy định an toàn ngăn ngừa các nguy cơ xẩy ra tai nạn và sự cố thiết bị trong vận hành và sửa chữa điện.

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn tổ chức huấn luyện an toàn điện định kỳ năm 2022 ảnh 2

Ông Phạm Quốc Vẻ - Phó trưởng Ban An toàn EVNGENCO2 và học viên thảo luận nội dung bài giảng về an toàn điện

Thực hiện mục tiêu: “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn” , xây dựng môi trường lao động “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Căn cứ kết quả sát hạch Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) sẽ xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện cho những người lao động được huấn luyện, khóa huấn luyện kết thúc cùng ngày.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư