(BĐT) - Công ty CP Điện nhẹ Viễn thông vừa đưa ra phương án khắc phục tình trạng lợi nhuận âm trong năm 2016, trong đó có nỗ lực bù đắp bằng những dự án mới.
Công ty Điện nhẹ Viễn thông khắc phục tình trạng lợi nhuận âm

Sở dĩ năm 2016, Công ty rơi vào tình trạng lợi nhuận sau thuế âm (hơn 2 tỷ đồng) là do đến ngày 31/12/2016, nhiều hạng mục công trình chưa được chủ đầu tư nghiệm thu mà chuyển sang năm 2017. Để bù đắp những chi phí dẫn đến lợi nhuận âm năm 2016, Công ty dự kiến sẽ triển khai những công trình, dự án mới, trong đó điển hình là Công trình Khách sạn The Cost Đà Nẵng tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng (135 tỷ đồng)...