(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh VNA vừa thông báo đấu giá đối với tài sản là cáp đồng viễn thông đã qua sử dụng. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 8,5 tỷ đồng.

Tài sản bán đấu giá là cáp đồng viễn thông đã qua sử dụng với số mượng mét cáp đồng các loại cần thanh lý là 209.975 m. Tài sản đấu giá thuộc quyền quản lý của Viễn thông Thừa Thiên Huế. Cáp đồng này đã bị thu hồi, chất lượng kém, không tái sử dụng được.

Khách hàng sẽ được xem tài sản từ ngày 19 - 21/5 tại kho Bạch Yến, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ, TP. Huế, Thừa Thiên Huế. Khi đi xem tài sản, khách hàng cung cấp cho đơn vị có tài sản giấy giới thiệu của Công ty Đấu giá hợp danh VNA.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 1,7 tỷ đồng, thời gian nộp từ ngày 24 - 26/5. Cuộc đấu giá diễn ra bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá được diễn ra vào ngày 27/5/2021 tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh VNA tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.